Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Borki

Opiniowanie dokumentu:


Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Borki

Punkt konsultacji zakończony: 2020-07-30

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry