Konsultacje społeczne w sprawie projektu planu miejscowego w miejscowości Borki


Ankieta:

Ankieta dotycząca terenu przyległego do ulicy Chmielnej oraz terenu dawnych stawów hodowlanych w Borkach

Raport

 

Ankieta została zakończona 2022-01-04

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Ankieta dotycząca terenu przyległego do ulicy Chmielnej oraz terenu dawnych stawów hodowlanych w Borkach

Opis

Gmina Borki chce poznać Państwa opinie na temat rozwoju przestrzeni przy ul. Chmielnej oraz na terenu dawnych stawów hodowlanych w miejscowości Borki. Niniejsza ankieta stanowi element prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla tych obszarów.

Szczegółowy opis konsultacji

Termin ankiety

2021-12-15 - 2022-01-04

Liczba pytań

12

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem przy ulicy Chmielnej. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
właściciel/ka 2 40%
miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo 2 40%
miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie 1 20%
miejsce spędzania wolnego czasu 0 0%
jestem zainteresowany/a kupnem działki na tym terenie 0 0%
inne (proszę podać jakie) 0 0%
nie mam związku z tym obszarem 0 0%

Pytanie 2

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jaka zabudowa Pani/Pana zdaniem powinna być dozwolona przy ulicy Chmielnej? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
mieszkaniowa jednorodzinna 3 60%
zagrodowa 0 0%
mieszkaniowo-usługowa (małe sklepy i zakłady usługowe) 2 40%
inna (proszę podać jaka) 0 0%

Pytanie 3

Wskaż jedną odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem na terenach przy ulicy Chmielnej powinna istnieć możliwość lokalizowania obiektów produkcji zwierzęcej? Wybierz jedną odpowiedź.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak, ale z ograniczeniem wielkości do 20 krów lub 57 macior lub 5000 kur (do tzw. 20 DJP; obiekt będzie pod względem powierzchni zabudowy podobny do średniego budynku mieszkalnego) 2 40%
Tak, ale z ograniczeniem wielkości do 50 krów lub 142 macior lub 12500 kur (do tzw. 50 DJP; obiekt będzie pod względem powierzchni zabudowy podobny do sklepu wielkopowierzchniowego) 0 0%
Nie 3 60%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 4

Wskaż jedną odpowiedź

Czy ma Pani/Pan sugestie co do parametrów technicznych budynków mieszkalnych, które powinny obowiązywać na terenie przy ulicy Chmielnej (maksymalna wysokość budynku, kąt nachylenia od-do dachu, dopuszczalna ilość połaci dachu), jakie zostaną zapisane w tekście planu miejscowego?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak (jakie?) 0 0%
Nie 5 100%

Pytanie 5

Wskaż jedną odpowiedź

Czy planują Państwo w najbliższym czasie (5 lat) budowę lub rozbudowę nieruchomości przy ulicy Chmielnej? Prosimy o odpowiedź TYLKO te osoby, które posiadają nieruchomość przy ulicy Chmielnej lub zamieszkują ten teren.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 1 20%
Nie 2 40%
Nie wiem, trudno powiedzieć 2 40%

Pytanie 6

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem przy dawnych stawach hodowlanych. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
właściciel/ka działki 0 0%
miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo 1 20%
miejsce pracy w pobliskim sąsiedztwie 0 0%
miejsce spędzania wolnego czasu 3 60%
jestem zainteresowany/a kupnem działki na tym terenie 0 0%
inne (proszę podać jakie) 0 0%
nie mam związku z tym obszarem 1 20%

Pytanie 7

Wskaż jedną odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem stawy powinny zostać odtworzone? Proszę w kilku słowach uzasadnić swój wybór.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 4 80%
Nie 0 0%
Nie mam zdania 1 20%

Pytanie 8

Wybierz w skali od 1 do 10

Jak ocenia Pani/Pan obecny sposób zagospodarowania terenu dawnych stawów. Proszę o zaznaczenie swojej oceny w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza - bardzo mi się podoba, a 10 oznacza - bardzo mi się nie podoba. Jeżeli nie mają Państwo wiedzy w tym temacie proszę opuścić to pytanie i przejść do kolejne


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Wartość średnia
5 7.2 (1)

Pytanie 9

Wskaż jedną odpowiedź

Proszę napisać, w jaki sposób chciałaby pani/chciałby Pan spędzać czas na terenie stawów, jeżeli zostałyby odtworzone? Prosimy o odpowiedź te osoby, które w pytaniu 7 zaznaczyły, że chcą odtworzenia stawów.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Państwa odpowiedź: 5 100%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 10

Wskaż jedną odpowiedź

Czy wie Pani/Pan czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i do czego służy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 5 100%
Nie 0 0%
Coś słyszałam/em, ale nie wiem do końca 0 0%

Pytanie 11

Wskaż jedną odpowiedź

Płeć:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Kobieta 3 60%
Mężczyzna 2 40%

Pytanie 12

Wskaż jedną odpowiedź

Wiek:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
mniej niż 19 lat 0 0%
19 - 28 lat 1 20%
29 - 45 lat 4 80%
46 - 65 lat 0 0%
więcej niż 65 lat 0 0%

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1539 5 2022-01-02, Niedz., 17:53

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Brak załączników
Do góry