Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Infrastruktura

  Konsultacje społeczne w sprawie projektu planu miejscowego w miejscowości Borki

  Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanego przeznaczenia terenów w miejscowości Borki oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

  Termin: 2021-12-15 - 2022-01-04

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Infrastruktura

  Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

  Wójt Gminy Borki zarządził konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin. Celem jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

  Termin: 2021-10-22 - 2021-11-26

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Zdrowie

  RODZAJE USŁUG MEDYCZNYCH NA TERENIE GMINY BORKI

  Szanowni Państwo!Informacje, które zostaną podane w niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki do tego, aby podnieść poziom usług medycznych na terenie gminy Borki, a także poziom skuteczności i atrakcyjności wykonywanych usług.

  Termin: 2020-10-29 - 2020-11-20

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Infrastruktura

  Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Borki

  W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Borki” prosimy o przekazywanie swoich uwag do dokumentu za pomocą niniejszego formularza.

  Termin: 2020-07-02 - 2020-07-30

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Infrastruktura

  Program "Moja Woda"

  Drodzy mieszkańcy Urząd Gminy przygotowuje się do wsparcia mieszkańców w przygotowaniu wniosku o dotacje na „oczko wodne” w ramach programu Moja woda. Dofinansowanie może wynieść do 5000 zł.

  Termin: 2020-06-16 - 2020-06-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Infrastruktura

  Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Borki

  Celem głównym Strategii jest stopniowe wdrożenie elektromobilności, czego rezultatem będzie poprawa warunków mobilności w Gminie Borki oraz ograniczenie szkodliwej emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

  Termin: 2020-05-21 - 2020-06-18

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Infrastruktura

  Konsultacja w sprawie zmiany miejscowości „Maruszewiec” na „Maruszewiec Stary”

  Propozycja zmiany nazwy miejscowości w Gminie Borki

  Termin: 2020-01-31 - 2020-02-21

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Infrastruktura

  Konsultacja w sprawie zmiany miejscowości „Maruszewiec Pofolwarczny” na „Maruszewiec Nowy”

  Propozycja zmiany miejscowości

  Termin: 2020-01-31 - 2020-02-21

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry