Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Borki


Ankieta:

Wójt Gminy Borki zaprasza mieszkańców i instytucje/organizacje do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie opracowania projektu pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Borki"

Raport

 

Ankieta została zakończona 2020-06-18

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Wójt Gminy Borki zaprasza mieszkańców i instytucje/organizacje do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie opracowania projektu pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Borki"

Opis

Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny. Wyniki uzyskane podczas ankietyzacji wpłyną na kształt opracowywanej Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Borki.Uzupełnienie elektronicznego formularza ankiety możliwe jest w terminie od dnia 26 maja 2020r. do dnia 16 czerwca 2020r

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie

Termin ankiety

2020-05-28 - 2020-06-18

Liczba pytań

23

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Wskaż jedną odpowiedź

Płeć


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
kobieta 4 80%
mężczyzna 1 20%

Pytanie 2

Wskaż jedną odpowiedź

Wiek


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
poniżej 20 lat 0 0%
20-25 lat 1 20%
26-40 lat 4 80%
41-65 lat 0 0%
powyżej 65 lat 0 0%

Pytanie 3

Wskaż jedną odpowiedź

Status zawodowy


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
uczeń 0 0%
student 0 0%
osoba pracująca 5 100%
osoba niepracująca 0 0%
emeryt/rencista 0 0%

Pytanie 4

Wskaż jedną odpowiedź

Zamieszkanie


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
miejscowość 5 100%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 5

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jaki sposób najczęściej przemieszcza się Pan/Pani po terenie Gminy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
samochód spalinowy 5 71%
samochód hybrydowy 0 0%
samochód elektryczny 0 0%
motocykl/skuter 0 0%
rower klasyczny 1 14%
rower elektryczny 0 0%
hulajnoga elektryczna 0 0%
pieszo 1 14%
autobus regionalny (PKS) 0 0%
autobus prywatnego przewoźnika 0 0%
w inny sposób, jaki? 0 0%

Pytanie 6

Wskaż jedną odpowiedź

Jaki łączny dystans pokonuje Pan/Pani w ciągu dnia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
mniej niż 5 km 3 60%
5-10 km 1 20%
10-15 km 0 0%
ponad 20 km 1 20%

Pytanie 7

Wskaż jedną odpowiedź

Jaki jest najczęstszy cel podróży Pana/Pani?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
szkoła 0 0%
praca 4 80%
rozrywka 1 20%
inne, jakie? 0 0%

Pytanie 8

Wskaż jedną odpowiedź

Jaki jest drugi najczęstszy cel podróży Pana/Pani?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
szkoła 0 0%
praca 0 0%
rozrywka 3 60%
inne, jakie? 2 40%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 9

Wskaż jedną odpowiedź

Czy podróżuje Pan/Pani komunikacją zbiorową po terenie Gminy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
tak 0 0%
nie 5 100%

Pytanie 10

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Dlaczego nie używa Pan/Pani komunikacji zbiorowej do podróży po terenie Gminy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
nie dotyczy jeśli na pytanie nr 9 została udzielona odpowiedź: TAK 0 0%
mała liczba interesujących mnie tras kursów 1 14%
złe skomunikowanie 2 29%
lokalizacja przystanków w dalekiej odległości 0 0%
zła jakość taboru 1 14%
niska jakość obsługi 0 0%
wysokie ceny przejazdu 1 14%
inne, jakie? 0 0%
nie dotyczy - odpowiedź na pytanie 9 brzmiała: tak 0 0%
inne, jakie? 2 29%
niedostosowanie taboru do potrzeb osób niepełnosprawnych 0 0%
inne, jakie? 0 0%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 11

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Co musiałoby się stać, aby zaczął/zaczęła Pan/Pani używać komunikacji zbiorowej do podróży po terenie Gminy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
zwiększona liczba interesujących mnie tras kursów 4 44%
lepsze skomunikowanie 3 33%
lokalizacja przystanków w bliższej odległości niż dotychczas 0 0%
wymiana taboru na zeroemisyjny 0 0%
wyższa jakość obsługi 0 0%
darmowe przejazdy 2 22%
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 0 0%
inne, jakie? 0 0%

Pytanie 12

Wskaż jedną odpowiedź

Jak często wykorzystuje Pan/Pani publiczny transport zbiorowy w celu podróży po terenie Gminy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
codziennie 0 0%
kilka razy w tygodniu 0 0%
raz w tygodniu 0 0%
raz w miesiącu 0 0%
rzadziej niż raz w miesiącu 1 20%
nie korzystam 4 80%
inne, jakie? 0 0%

Pytanie 13

Wskaż jedną odpowiedź

Jak Pan/Pani ocenia dostosowanie publicznego transportu zbiorowego funkcjonującego na terenie Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
pozytywnie 0 0%
negatywnie 3 60%
nie mam zdania 2 40%
inne, jakie? 0 0%

Pytanie 14

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Które aspekty dotyczące mobilności i transportu Pana/Pani zdaniem są szczególnie istotne do rozwiązania w Gminie Borki?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
zmniejszenie smogu (emisji z transportu) 2 17%
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. modernizacja dróg lokalnych, instalacja oświetlenia na szlakach komunikacyjnych, inne) 4 33%
rozbudowa sieci ścieżek i dróg rowerowych 4 33%
poprawa dostępności i zwiększenie udogodnień w komunikacji transportu publicznego 2 17%
wprowadzenie ułatwień w celu niwelacji barier w przemieszczaniu dla osób z niepełnosprawnościami oraz matek z wózkami (np. likwidacja progów i stromych podjazdów w miejscach publicznych, budowa sieci ciągów umożliwiających poruszanie się po gminie dla niepełnosprawnych i matek z wózkami, zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, inne) 0 0%
inne, jakie? 0 0%

Pytanie 15

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Czy posiada Pan/Pani elektryczny środek transportu?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
samochód hybrydowy 0 0%
samochód elektryczny 0 0%
rower elektryczny 1 17%
hulajnoga elektryczna 1 17%
nie posiadam 4 67%
inne, jakie? 0 0%

Pytanie 16

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Czy rozważa Pan/Pani zakup elektrycznego środka transportu w perspektywie najbliższych 10 lat?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
tak, samochodu hybrydowego 1 17%
tak, samochodu elektrycznego 2 33%
tak, roweru elektrycznego 1 17%
tak, hulajnogi elektrycznej 0 0%
nie rozważam 2 33%
inne, jakie? 0 0%

Pytanie 17

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jakie czynniki powstrzymują Pana/Panią przed zakupem pojazdu elektrycznego?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
wyższe koszty zakupu 4 40%
brak lub ograniczona liczba punktów ładowania 2 20%
zbyt długie ładowanie pojazdu 1 10%
ograniczony zasięg pojazdu 3 30%
marka motoryzacyjna, której samochód chcę zakupić, nie produkuje ich w wersji elektrycznej 0 0%
inne, jakie? 0 0%

Pytanie 18

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jakie profity mogłyby Pana/Panią przekonać do zakupu pojazdu elektrycznego?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
większa wiedza w zakresie dostępnych technologii 0 0%
możliwość uzyskania dofinansowania 4 31%
ulgi podatkowe przy zakupie pojazdu 3 23%
niski koszt eksploatacji 3 23%
dostateczny zasięg jazdy na jednym ładowaniu 2 15%
systemu udogodnień dla użytkowników pojazdów zeroemisyjnych (np. wydzielone miejsca parkingowe przy obiektach użyteczności publicznej, ładowarki do pojazdów elektrycznych umożliwiające darmowe ładowanie) 1 8%
dbałość o środowisko – ekologia 0 0%
inne, jakie? 0 0%

Pytanie 19

Wskaż jedną odpowiedź

Czy zdaniem Pana/Pani rozwój elektromobilności jest istotnym kierunkiem rozwoju Gminy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
jest najważniejszym 1 20%
jest ważnym 3 60%
jest umiarkowanie ważnym 1 20%
jest niepotrzebny 0 0%
nie mam zdania 0 0%

Pytanie 20

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Czy uważa Pan/Pani, że na terenie Gminy powinny zostać wdrożone następujące elementy w zakresie transportu?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
wypożyczalnia rowerów klasycznych 1 9%
wypożyczalnia rowerów elektrycznych 2 18%
wypożyczalnia samochodów elektrycznych 1 9%
wypożyczalnie hulajnóg elektrycznych 2 18%
wypożyczalnie skuterów elektrycznych 1 9%
wprowadzenie autobusów elektrycznych do komunikacji wewnątrzgminnej 1 9%
budowanie transportu publicznego w oparciu o pojazdy elektryczne (np. busy szkolne) dostosowanego do przewozu niepełnosprawnych 2 18%
żadne z powyższych 0 0%
inne, jakie? 1 9%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 21

Wskaż jedną odpowiedź

Czy gdyby była w Gminie możliwość wypożyczania/skorzystania z wyżej wymienionych elementów w zakresie transportu to czy korzystałby/korzystałaby Pan/Pani z niej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
tak 5 100%
nie 0 0%
nie mam zdania 0 0%

Pytanie 22

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Czy uważa Pan/Pani, że na terenie Gminy powinny zostać wdrożone następujące elementy w zakresie infrastruktury transportowej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
stworzenie ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych 5 56%
stworzenie bezpłatnych miejsc postojowych pojazdów elektrycznych 1 11%
stworzenie wiat i systemu przechowywania dla jednośladowych pojazdów elektrycznych 2 22%
tworzenie systemów typu smart – city w Gminie (np. aplikacji mobilnych wskazujących wolne miejsca w stacjach ładowania, w wiatach rowerowych, wizualne systemy informacji transportowej na sieciach drogowych) 1 11%
żadne z powyższych 0 0%
inne, jakie? 0 0%

Pytanie 23

Wskaż jedną odpowiedź

Proszę podać konkretne miejsca w Gminie, które Pana/Pani zdaniem są najistotniejsze pod względem przyszłego zlokalizowania infrastruktury ogólnodostępnych stacji ładowania i miejsc postojowych pojazdów elektrycznych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
miejsca..... 5 100%
miejsce ... 0 0%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1218 5 2020-06-18, Czw., 16:35

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Brak załączników
Do góry