Ikona konsultacji społecznych

Konsultacja zakończona 2019-06-12

Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne opinie w przedmiotowej sprawie.

Więcej na stronie:  

Załączniki dla podsumowania konsultacji nie zostały dodane.

  Raport końcowy - Forum dyskusyjne

Ikona konsultacji społecznych Infrastruktura

Forum dyskusyjne:

Infrastruktura

Punkt konsultacji zakończony: 2019-06-12

Podsumowanie dyskusji

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne opinie w przedmiotowej sprawie. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu drogi zgłoszone na spotkaniu z mieszkańcami w remizie OSP Borki zostały przekazane do GDDKiA.

Do góry