Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Termin przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 30 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.
Przebieg konsultacji:
1) Zawiadomienie o konsultacjach społecznych;
2) Zarządzenie Wójta Gminy Borki nr 52 z dnia 30 marca 2021 r. wraz z załącznikiem nr 1-ankietą zostało podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Borki: https://www.gminaborki.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach elektronicznego systemu konsultacji społecznych oraz w formie obwieszczeń na terenie obszaru objętego konsultacjami;
3) Ankiety w formie papierowej zostały rozpowszechnione wśród mieszkańców gminy.
Forma konsultacji:
1. Wypełnioną ankietę należało przesłać poprzez jedną z wybranych form:
a. na adres poczty elektronicznej: malgorzata.warpas@gminaborki.pl,
b. dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki,
za pomocą ankiety elektronicznej dostępnej na stronie: https://konsultacje.gminaborki.pl/
Wyniki konsultacji:
W trakcie trwania konsultacji w formie papierowej wpłynęło 101 ankiet.
Szczegółowe zestawienie opinii:
Proponowane miejsca przeniesienia pomnika:
 plac Muzeum Regionalnego w Woli Osowińskiej – 61głosów;
 plac Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Woli Osowińskiej – 16 głosów;
 Inna lokalizacja (jaka?) :
- pod szkołą w Woli Osowińskiej – 18 głosów;
- inne miejsce w parku – 6 głosów.
Na stronie internetowej https://konsultacje.gminaborki.pl/ liczba odsłon: 21, liczba wypełnionych ankiet - 0

Więcej na stronie:  https://konsultacje.gminaborki.pl/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjE1IjtzOjQ6InR5

# Nazwa Opis
1 Wyniki konsultacji.pdf  Podgląd

  Raport końcowy - Ankieta

Ikona konsultacji społecznych Zmiana lokalizacji  pomnika upamiętniającego poległych za wolność i niepodległość Polski w latach 1939-45.

Ankieta:


Zmiana lokalizacji pomnika upamiętniającego poległych za wolność i niepodległość Polski w latach 1939-45.

Punkt konsultacji zakończony: 2021-04-19

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry